Opći uvjeti poslovanja kod kupoprodaje nekretnina

1. Kada prodavatelj zatraži od tvrtke Premium SM d.o.o. posreduje u prodaji njegove nekretnine agent će doći vidjeti nekretninu, obaviti uvid u isprave kojim se dokazuje vlasništvo, upoznati prodavatelja s prosječnom tržišnom cijenom nekretnine i tada s prodavateljem dogovoriti cijenu nekretnine i druge detalje vezane uz prodaju. Nakon navedenog s Prodavateljem se potpisuje ugovor o posredovanju u prometu nekretnina. Uz prodavateljevu suglasnost agent će fotografirati nekretninu radi što kvalitetnije prezentacije potencijalnim kupcima. Agent će upozoriti prodavatelja (nalogodavca) na očite nedostatke i moguće rizike u vezi s neuređenim zemljišno knjižnim stanjem nekretnine, upisanim stvarnim pravima i drugim pravima trećih na nekretninu, te ograničenja u pravnom prometu. Obveze tvrtke Premium SM d.o.o. prema prodavatelju su sljedeće:

 • s pažnjom dobrog gospodarstvenika izvijesti prodavatelja o prilikama za posredovanje s potencijalnim kupcima,
 • oglašavati nekretninu na način kako to posrednik odredi
 • obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu,
 • čuvati osobne podatke nalogodavca te po pisanom nalogu nalogodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u vezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje,
 • obavijesti nalogodavca o svim okolnostima važnim za namjeravani posao,
 • posredovati u pregovorima neophodnim za postizanje dogovora za kupoprodaju predmetne nekretnine,
 • pripremiti predugovor / ugovor o kupoprodaji nekretnine
 • prisustvovati isplati kupoprodajne cijene i primopredaji nekretnine, te sastaviti zapisnik o primopredaji nekretnine.

Za izvršenu uslugu posredovanja kod kupoprodaje nekretnine tvrtka Premium SM d.o.o. naplaćuje proviziju od prodavatelja u skladu sa ugovorom o posredovanju kojeg je Premium SM d.o.o. sklopio s prodavateljem i u kojem je ugovorena visina posredničke provizije.

Posrednička naknada (provizija) se naplaćuje u cijelosti najkasnije kod potpisivanja ugovora o kupoprodaji nekretnina, na temelju ispostavljenog računa, s tim da se zadržava pravo da se i od kupca naplatiti posrednička naknada (provizija), sukladno potpisanom ugovoru o posredovanju s prodavateljem pri kupnji nekretnine ako je i s kupcem potpisan ugovor o posredovanju pri kupnji nekretnine.

2. Kada kupac zatraži uslugu posredovanja prilikom kupoprodaje nekretnine, Premium SM d.o.o. s kupcem potpisuje ugovor o posredovanju nakon čega se dogovaraju svi uvjeti kupoprodaje nekretnine kao što su kupoprodajna cijena, način plaćanja kupoprodajne cijene, ulazak u posjed i sl.

Obveze tvrtke Premium SM d.o.o. prema kupcu, nakon potpisa ugovora o posredovanju, su sljedeće:

 • pronaći odgovarajuću nekretninu i pokazati je kupcu
 • predočiti kupcu dokaz o vlasništvu nekretnine koja je predmet kupoprodaje,
 • ishoditi izradu predugovora i ugovora o kupoprodaji nekretnina,
 • kod javnog bilježnika organizirati ovjeru potpisa na predugovoru i ugovoru o kupoprodaji nekretnina
 • prisustvovati isplati kupoprodajne cijene i primopredaji nekretnine, te sastaviti zapisnik o primopredaji nekretnine,

te na temelju punomoći sljedeće:

 • poreznoj upravi i općini predati prijavu poreza na vikendice
 • ako je potrebna procjena nekretnine od strane Porezne uprave prisustvovati procjeni nekretnine
 • izvršiti promjenu korisnika komunalnih usluga, električne energije, vode i ostalog na ime kupca
 • s kupcem predati prijedlog za predbilježbu, opravdanje predbilježbe prava vlasništva ili uknjižbu prava vlasništva na kupljenoj nekretnini na ime kupca

Za izvršenu uslugu posredovanja kod kupoprodaje nekretnina Premium SM d.o.o. naplaćuje proviziju od kupca u skladu sa ugovorom o posredovanju kojeg je Premium SM d.o.o. sklopio s kupcem i u kojem je ugovorena visina posredničke provizije.

Posrednička naknada (provizija) se naplaćuje u cijelosti najkasnije kod potpisivanja ugovora o kupoprodaji nekretnina, na temelju ispostavljenog računa, s tim da zadržava pravo i od prodavatelja naplatiti posredničku naknadu (proviziju), sukladno potpisanom ugovoru o posredovanju s prodavateljem pri prodaji nekretnine, ako je i s kupcem potpisan ugovor o posredovanju pri kupnji nekretnine,