Zaštita osobnih podataka

Premium SM d.o.o. ozbiljno shvaća zaštitu vaših osobnih podataka i poduzima sve potrebne tehničke i organizacijske mjere u skladu s najboljom praksom i obvezama koje propisuju hrvatski zakoni i Opća uredba o zaštiti podataka (EC 2016/679) – GDPR. Konkretna svrha i načini obrade vaših osobnih podataka uvelike ovise o vrsti poslovnog odnosa na temelju kojeg prikupljamo vaše podatke. U svojem poslovanju rukovodimo se temeljnim načelima zaštite osobnih podataka, što znači da podatke obrađujemo zakonito, transparentno i pošteno te da je obrada ograničena samo za svrhu za koju su podatci prikupljeni kao i da se obrađuju samo oni podatci koji su nužni za tu svrhu.  Ako se ne slažete s Politikom zaštite osobnih podataka u Premium SM d.o.o., molimo vas da se ne koristite našom stranicom ili da ne unosite svoje osobne podatke. Vi kao korisnik niste obvezni dati nam ikakve osobne podatke, no imajte na umu da u pojedinim slučajevima uskrate davanja traženih podataka Premium SM d.o.o. neće moći s vama ostvariti poslovni odnos. Primjerice, ako nam ne date privolu da pohranimo vaše kontakt podatke nećemo vas moći kontaktirati. Voditelj obrade osobnih podataka jest Premium SM d.o.o. u Malinskoj, Dubašljanska 76, OIB: 65227405326 . Kontakt na koji možete slati svoje upite jest: info@premium-nekretnine.com ili na prije navedenu adresu.
Premium SM d.o.o. kao voditelj obrade osobnih podataka, štiti vašu privatnost i obrađuje samo one osobne podatke koji su joj nužni za poslovanje, te koji su pribavljeni u sklopu naših poslovnih aktivnosti, bilo da su podatci dobiveni od vas, od strane trećih osoba ili javno dostupnih izvora, a sukladno općoj uredbi o zaštiti podataka.

Premium SM d.o.o vaše će osobne podatke čuvati samo onoliko koliko je potrebno kako bi se izvršila naša ugovorna ili zakonska obveza ili legitimni interes, osim u slučaju obrade osobnih podataka na temelju privole, kada u trenutku povlačenja vaše privole prestaje obrada. Privolu možete povući u svakom trenutku slanjem zahtjeva: na adresu e-pošte info@premium-nekretnine.com. Napominjemo da povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade temeljene na privoli prije njezina povlačenja. Ako želite pristup svojim osobnim podatcima ili smatrate da je došlo do nepravilnosti u obradi osobnih podataka, molimo vas da se obratite na gore navedenu adresu ili e-mail adresu. Ako vaši osobni podatci više neće biti potrebni za ispunjenje gore navedene svrhe, bit će uništeni, osim kada je daljnje čuvanje propisano zakonom.

Ovisno o pravnoj osnovi obrade vaših podataka možete:
•      zatražiti pristup osobnim podatcima koji se odnose na vas, odnosno imate pravo na informaciju o opsegu prikupljenih podataka, svrsi obrade, kategoriji osobnih podataka koji se obrađuju, primateljima kojima se podatci dostavljaju i razdoblju pohrane
•      zatražiti ispravak netočnih, odnosno dopunu nepotpunih osobnih podataka
•      tražiti brisanje podataka kad je svrha obrade ispunjena, kada povučete privolu kao jedinu osnovu obrade, kad vaš interes zaštite privatnosti preteže nad legitimnim interesom Premium SM d.o.o. za obradu, kad prigovorite obradi za svrhu izravnog marketinga, kad je to potrebno radi poštivanja zakonskih obveza kojima podliježe Premium SM d.o.o. ,te u slučaju eventualne nezakonite obrade. Pravo na brisanje nije apsolutno pravo i ne primjenjuje se primjerice u slučajevima kad je obrada nužna radi ostvarivanja prava na slobodu informiranja i izražavanja, radi poštivanja zakonskih obveza kojim podliježe Premium SM d.o.o., radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva i slično.
•      ograničiti obradu podataka, primjerice kada osporavate točnost podataka, sve dok ne provjerimo njihovu točnost
•      podnijeti prigovor nacionalnom nadzornom tijelu, odnosno Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP).
 
Svaka promjena naše politike vezane za zaštitu i obrađivanje osobnih podataka biti će objavljena na ovoj mrežnoj stranici.
 
Vaš Premium SM